Ár Scéal // Our Story

Is Gaeilgeoirí bródúla muid agus theastaigh uainn ár mbród sa teanga a léiriú!

Cuireann daoine iad féin in iúl óna n-éadaí go minic faoina gceol, tuairimí (ar nós geansaithe Repeal) agus theastaigh an rud céanna uainn don Ghaeilge.

Chruthaíomar leathanach Instagram (@gaeilgheansai) agus thosaíomar ag díol na ngeansaithe ar an 18/01/2019! 

Bhí dath amháin againn (liath) agus d'éirigh linn iad a chur sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearcair. 

Ghlacamar páirt i gcomórtas Dragons Den i UCD agus d'éirigh linn an craobh a bhaint amach ! Cé nár bhuamar, d'fhoghlaimíomar go leor agus ba thaithí dochreidte é. 

Tá dathanna nua amach againn anois (Bándearg, Dubh agus Dúghorm) agus táimid ar bíííís futhu

Táimid óg go fóill ach tá pleananna iontacha againn don todhchai agus is féidir muid a leanúint ar Instagram chun an nuacht is déanaí a fheiceáil

Táimid fíorbhuíoch as an tacaíocht ar fad go dtí seo agus tá an-sceitimíní orainn do Ghaeilgheansaí amach anseo ! 

//

We are proud Irish speakers and we wanted to show our pride in the language !

People often express themselves through their clothing about their music tastes, opinions (such as the Repeal jumpers) and we wanted the same thing for Irish

We created an Instagram page (@gaeilgheansai) and we started selling the jumpers on the 18/01/2019!

We had one colour and succeeded in getting the jumpers in An Siopa Leabhar on Harcourt Street. 

We took part in the Dragons Den competiton in UCD and reached the final ! Although we didn't win, we learnt a lot and it was an incredible experience.

We have new colours out now (Pink, Black and Navy) and we are super excited about them 

We are still young but we have great plans for the future and you can follow us on Instagram (@Gaeilgheansai) for the latest news

We are truly grateful for the support so far and we are very excited for Gaeilgheansaí in the future ! 

 

x